Cosmos Laboratory Equipment

Uw partner voor laboratorium inrichting en apparatuur

Technische dienst

Alle door ons geleverde apparatuur wordt door onze eigen technische dienst onderhouden. Dit kan ter plaatse of in onze ateliers. Cosmoslab tracht het ongemak van een eventueel defect tot een minimum te herleiden. Wij streven ernaar om een interventie zo snel mogelijk, in overleg met U, uit te voeren.