Cosmos Laboratory Equipment

Uw partner voor laboratorium inrichting en apparatuur

Onze services

Controle zuurkasten

Volgens de gangbare veiligheidsvoorschriften worden jaarlijkse controles van in gebruik zijnde zuurkasten ten stelligste aanbevolen. Wij maken U graag een voorstel betreffende de nazichten die door onze technische dienst kunnen uitgevoerd worden. Deze omvatten o.a. : metingen, controles, labeling en rapportering.

Engineering

We beschikken over een engineering-afdeling. Zo kunnen wij systemen of apparatuur ontwerpen en leveren, indien niet onmiddellijk gebruik gemaakt kan worden van standaard apparatuur. Tevens hebben wij de nodige ervaring wat betreft automatisering en meet- en regeltechniek. Aarzel niet ons te contacteren, indien U specifieke vragen heeft.

Technische dienst

Alle door ons geleverde apparatuur wordt door onze eigen technische dienst onderhouden. Dit kan ter plaatse of in onze ateliers. Cosmoslab tracht het ongemak van een eventueel defect tot een minimum te herleiden. Wij streven ernaar om een interventie zo snel mogelijk, in overleg met U, uit te voeren.