Cosmos Laboratory Equipment

Uw partner voor laboratorium inrichting en apparatuur

Controle zuurkasten

Volgens de gangbare veiligheidsvoorschriften worden jaarlijkse controles van in gebruik zijnde zuurkasten ten stelligste aanbevolen. Wij maken U graag een voorstel betreffende de nazichten die door onze technische dienst kunnen uitgevoerd worden. Deze omvatten o.a. : metingen, controles, labeling en rapportering.